Hesketh March 731
Stáj: Hesketh           Rok: 1973